Abby Chava Stein

Abby Chava Stein (Brooklyn, 1991) is een tiende-generatie afstammeling van de Baal Shem Tov, de grondlegger van het chassidische jodendom. In 2015 kwam ze uit de kast als vrouw. In 2016 vierde ze haar transitie en nieuwe naam in een synagoge. Ze woont in New York en werkt als transactivist, schrijver, spreker en inmiddels ook weer als rabbi.